Cocaine

Cocaine is een chemische verbinding die behoort tot de alkaloiden en wordt geëxtraheerd uit de bladeren van de cocaplant. Cocaine werd oorspronkelijk gebruikt als geneesmiddel maar wordt tegenwoordig gezien als een zeer verslavende harddrug. Cocaine valt onder de chemische groep der tropaanalkaloiden. Het stimuleert het centrale zenuwstelsel en onderdrukt het hongergevoel. Andere benamingen in onder andere straattaal zijn ook wel coke, sos, sosa, sneeuw of wit. In zuivere vorm heeft cocaine een sterk stimulerend effect. Cocaine wordt in het uitgaanscircuit meestal via de neus geinhaleerd ('coke snuiven'). Cocaine wordt ook gebruikt door mensen die een grote prestatie moeten leveren en is een vrij dure drug ('yuppendrug'). Cocaine versnelt de hartslag en verhoogt de bloeddruk in dosis-afhankelijke mate. Tevens zorgt het ervoor dat het hart krachtiger samentrekt. Deze drie factoren leiden er toe dat het hart zwaarder belast wordt. Het eerste uur na cocainegebruik heeft men een 24 maal hoger risico op het krijgen van een hartinfarct, vergeleken met de gemiddelde bevolking.[