Meer informatie over lachgas

Meer informatie over lachgas

5 augustus 2016

De term lachgas verwijst naar de verbinding van stikstof en zuurstof in de chemische verbindingsformule N2O: Distikstof(mono)oxide. Dit middel werd vooral vroeger in ziekenhuizen en door tandartsen ingezet als anestheticum om mensen tijdelijk te verdoven. Daarnaast is de toepassing van N2O ook in de autoracesport terug te vinden waar de daar geheten ‘nitro’ dient als accelerator van het motorvermogen. Het inhaleren van N2O heeft directe invloed op een aantal receptoren in de hersenen, die ieder hun eigen effecten teweegbrengen. De invloeden op de GABA receptoren zorgen ervoor dat roes wordt veroorzaakt. Daarnaast is er sprake van heropname remming van dopamine wat betekent dat de hoeveelheid dopamine hoger wordt in de receptoren. Wat bij bekendere drugs (zoals cocaïne) een van de belangrijkste kenmerken wordt beschouwt is het gevoel onoverwinnelijk zijn en een vals gevoel van zelfvertrouwen. Ten derde worden de NMDA receptoren beïnvloed wat de directe oorzaak is van het dissociatieve effect van N2O, dit betekent simpel gezegd dat je waarnemingen, gedachten en emoties buiten het bewustzijn komen te liggen. Omdat de hersenen in essentie een korte tijd een tekort aan zuurstof krijgen omdat de stikstof-zuurstof verhouding drastisch is veranderd kan dat ertoe lijden dat er een kortstondig verlies van bewustzijn optreedt. Doordat het lachgas zeer snel door het lichaam afgevoerd wordt, doorgaans 1 tot 2 minuten na toediening, zijn de effecten dus kort merkbaar. Het is echter wel van belang dat er tijdens de roes niet deelgenomen wordt aan het verkeer omdat er dan slecht of niet gereageerd kan worden en dit levert op zijn beurt wel grote gevaren met zich mee. De stof distikstof(mono)oxide, lachgas wordt in de keuken ook gebruikt om druk op slagroomspuiten te zetten. Deze slagroompatronen zijn verkrijgbaar bij horeca groothandels, maar ook de blokker bijvoorbeeld. Omdat het product vrij toegankelijk verkrijgbaar is kan tegenwoordig ook online besteld worden op websites zoals lachgas-voordeel.nl.


Schrijf een reactie

Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden