De werking van 2CB

De werking van 2CB

26 februari 2017

Wat is 2CB? 2CB werd in 1974 voor het eerst gesynthetiseerd door Alexander Shulgin. Het behoort tot de meestvoorkomende designerdrugssoorten in Europa en Australië en wordt heel vaak in combinatie met andere illegale drugs gebruikt. Meestal gebruikt men 2CB in combinatie met MDMA. Werking van 2CB Alhoewel 2CB geen combinatie is van drugssoorten als MDMA, XTC en LSD, wordt de werking ervan wel als een combinatie van deze middelen ervaren. Net als MDMA, heeft 2CB ook een remmende werking op het serotonine transport en in mindere mate beïnvloedt het ook de noradrenaline en dopamine transporteiwitten. Het verhoogt verder de dopamineconcentratie en zorgt ook vermindering van de concentratie dihydroxyfenylazijnzuur in de nucleus accumbens. Het effect van 2CB op de beweging van een mens is tweeledig. Bij een lage dosis remt het de beweging en bij een hoge dosis wordt beweging juist gestimuleerd. Daarnaast wordt ook de visuele perceptie beïnvloed. Voor wat betreft de waarneming, kan gesteld worden, dat 2CB subjectieve effecten heeft, die veel overeenkomen met die van ayahuasca en Salvia divinorum.De effecten op emotie, cognitie en beslisvaardigheid komen in grote mate overeen met de effecten van MDMA. Bovendien scoort 2C-B hoger dan amfetamine op plezier, sociale vaardigheden en sedatie en lager dan MDMA voor wat betreft psychosomatische onrust. Verder is gebleken, dat 2CB ook de sensualiteit en seksualiteit van gebruikers vergroot. Net als bij andere drugssoorten, kan het gebruik van dit middel ook enkele minder prettige effecten hebben op het menselijke lichaam. Men kan zich misselijk voelen of overgeven, het kan mentale stoornissen triggeren en of versterken en mensen kunnen op gegeven moment ‘flippen’. Opiumwet 2CB staat sinds 1997 op lijst 1 van de Opiumwet in Nederland. Dit middel wordt zo nu en dan nog illegaal verkocht, maar dan meestal in de vorm van kleine pillen en soms in poedervorm of capsules. Een gemiddelde orale dosering is tussen de 15 en 25 milligram; een dosis van 8–10?mg heeft milde effecten. De orale werkingsduur van 2C-B is gemiddeld 2-7 uur. De nasale werkingsduur van 2C-B is gemiddeld 2-5 uur. De consumptie van dit middel vind meestal thuis plaats of op openluchtlocaties en in mindere mate in gesloten ruimten zoals clubs en bars.


Schrijf een reactie

Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden